Waar staan we voor

Op CKC De Holtenhoek willen we samen leren met plezier. We staan we voor de volgende kernwaarden:

Presteren met plezier

Het doel van ons onderwijs is dat elke leerling zich binnen zijn/haar mogelijkheden zo goed mogelijk ontwikkelt. Een positief pedagogisch klimaat is een voorwaarde om dit doel te bereiken. Elke leerling moet zich veilig voelen op school en met plezier naar school gaan. Belangrijk hierbij is dat de leerling succes ervaart bij het dagelijkse werk. Dit geldt zowel voor leerlingen met een leerachterstand als voor talentvolle leerlingen. Wij proberen dan ook aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte van de leerlingen.

1+1=3

We zijn ervan overtuigd dat we door samenwerken meer bereiken dan dat ieder voor zich hard aan het werk is. In de klas hanteren we coöperatieve werkvormen om samenwerkingsvaardigheden te oefenen en om het leerrendement te verhogen. Samenwerken met ouders vinden we ook belangrijk. Immers: ouders zijn experts op het gebied van hun kind. Samen met ouders kunnen we nog beter bepalen wat de onderwijsbehoefte van de leerling is.

Jij en de ander

Dagelijks gaan wij in gesprek met elkaar over hoe we met elkaar omgaan. Dit doen we vaak aan de hand van verhalen uit de bijbel. Wat betekenen deze verhalen voor ons? Wat kunnen we hieruit leren? Het vertellen van en praten over deze verhalen, het leren met elkaar samen te werken en elkaar te helpen, zijn middelen om het verantwoordelijkheidsgevoel naar “de ander” te vergroten. Samen zijn we verantwoordelijk voor een positief klimaat op school, zodat voor alle leerlingen geldt dat ze kunnen presteren met plezier.