Eerste kennismaking

Welkom op CKC De Holtenhoek!

Ons kindcentrum bevindt zich in een volledig verbouwd gebouw in het dorp Vries. Wij bieden onderwijs aan kinderen van groep 1 t/m 8 en hebben via een inhoudelijke samenwerking met Skidkinderopvang een peuterplusgroep 'Holtenhoek' voor 2- en 3 jarigen. De peuterplusgroep wordt verzorgd op locatie bij Skid. Voor meer informatie; peuterplusgroep

Op ons kindcentrum zitten zo’n 200 leerlingen verdeeld over negen groepen. We hechten veel waarde aan kwalitatief hoogwaardig onderwijs, waarin we aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen en we oog hebben voor elkaar. Samen met ouders en leerlingen voelen we ons verantwoordelijk voor een positief klimaat op school, zodat voor alle leerlingen geldt dat samen leren met plezier. 

Als dit de eerste kennismaking is met De Holtenhoek, dan nodigen we u van harte uit voor een vrijblijvend bezoek aan ons kindcentrum. Graag vertellen we u persoonlijk waar we voor staan en hoe we werken. Tijdens dit bezoek kunt u zelf de sfeer proeven en met uw vragen terecht bij de directie of een van de leerkrachten.

Met vriendelijke groet,

Mede namens het team van CKC De Holtenhoek,

Erwin van Dijk, directeur