Sociale vaardigheden en veiligheid

In de groep wordt dagelijks aandacht besteed aan sociaal-emotionele vorming. Dit doen we aan de hand van de methodes Trefwoord en Kwink. Deze methodes geven handvatten voor het voeren van gesprekken over o.a. omgang met elkaar. Naast de dagelijkse observaties in de groep, gebruiken we voor het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen het leerlingvolgsysteem ‘Leerling in Beeld - Social Functioneren’. We krijgen zo een goed beeld van de behoefte van elke leerling op sociaal-emotioneel gebied, zodat we ook zo goed mogelijk tegemoet kunnen komen aan deze behoefte.