Ouderraad

De OR bestaat uit ouders, aangevuld met een collega uit de personeelsgeleding. De OR is verantwoordelijk voor het organiseren van de jaarlijkse activiteiten zoals Sinterklaas en paasspelletjes. Daarnaast hebben zij een ondersteunende rol bij schoolactiviteiten. Aanspreekpunten zijn Liesbeth Aardappel (voorzitter), Roland Veninga (penningmeester) en namens het team Henk Euving.