Ziekmelden

Wanneer uw kind ziek is verwachten wij op de eerste dag van ziekte voor 8.30 uur een telefonische afmelding. Het telefoonnummer van school is 0592-541644

We hebben meerdere telefoonlijnen, maar als de telefoon in gesprek is kan het zijn dat u geen gehoor krijgt. Probeer het na een paar minuten nogmaals.

Ziekmelden kan ook via de Social Schools app, maar niet via e-mail.

Leerkrachten bereiden hun lessen voor in de klas en hebben niet standaard tijd om mail voor schooltijd te lezen. Hebben we geen telefoontje gehad voor 9:00 uur, dan bellen wij u. Dit betekent wel dat de leerkracht uit de klas moet om dat telefoontje te plegen en u zult begrijpen dat we dat liever niet te vaak doen.