Leerlingenzorg

De ontwikkeling van uw kind is onze uitdaging. We volgen de leerlingen in de groep door observaties en toetsen. Elk kind is uniek, daarom proberen we onderwijs op maat aan te bieden in groepen en als het noodzakelijk blijkt ook in kleinere groepjes of individueel. 

Om de ontwikkeling van de leerlingen structureel te volgen gebruiken we methode- en niet-methode gebonden landelijke toetsen. Hiermee kunnen wij een ononderbroken ontwikkelingslijn van de leerling volgen en vastleggen. Zo krijgen we door regelmatige en vaste toetsing een completer beeld van onze kinderen en krijgen we inzicht op welk niveau en tempo de leerlingen werken. 

De resultaten worden in kaart gebracht en van 'opvallende' kinderen wordt een notitie gemaakt. Wij gebruiken hiervoor Parnassys (het online-leerlingenvolgsysteem). 

Het leerrendement van deze jongens en meisjes wordt extra in de gaten gehouden. Als de resultaten opvallend blijven, dan zijn het leerlingen voor de zorgverbreding of krijgen ze, zo nodig, extra aandacht binnen of buiten de klas, d.m.v. remedial teaching, voorinstructie, aangepaste programma’s en/of een 'eigen leerlijn'. 

Voor kinderen die veel meer aankunnen maken we gebruik van 'Slimme Kleuters' (onderbouw) en 'Levelwerk' (midden- en bovenbouw). De kinderen met extra zorg krijgen begeleiding en ondersteuning beschreven in een groepsplan. Hierin wordt aangegeven op welk gebied een kind of een groepje kinderen extra aandacht krijgt; dit kan op het cognitieve en/of het sociaal-emotionele vlak zijn. De inhoud van de plannen wordt besproken met de ouders.