Drents Verkeersveiligheidslabel

Omdat kinderen kwetsbaar zijn en ‘jong geleerd is oud gedaan’ ook in het verkeer opgaat hebben we op de Holtenhoek éxtra aandacht voor verkeersveilig gedrag. Provincie Drenthe en de gemeenten hebben in afstemming met het primair onderwijs een project ontwikkeld, het Drents Verkeersveiligheidslabel (DVL).

Het DVL is een kwaliteitskeurmerk voor basisscholen die verkeersveiligheid een vaste plaats geven in hun schoolbeleid. Belangrijk hierbij zijn de verkeerslessen op scholen, de ouderparticipatie en een verkeersveilige omgeving. 

De Holtenhoek heeft het kwaliteitskeurmerk DVL door ondere te participeren in het Dode-Hoek-project, de Fietscontrole en het Theoretisch- en Praktisch Verkeersexamen. Daarnaast werken onze kinderen aan schooleigen verkeersactiviteiten, waarbij we jaarlijks met een schoolbreed thema werken waarin verkeer centraal staat.