Leerlingenraad

Ons kindcentrum heeft een eigen leerlingenraad. Hiermee willen we de betrokkenheid en tevredenheid van alle leerlingen op De Holtenhoek bevorderen door mee te denken en te beslissen bij aangelegenheden die de leerlingen betreffen. 

De leerlingenraad mag voorstellen doen en beslissen over praktische zaken, maar mag ook ideeën geven of opmerkingen plaatsen over onderwijsinhoudelijke zaken. Ook zijn zij verantwoordelijk voor de organisatie van een feest voor alle leerlingen 

De leerlingenraad bestaat gemiddels uit acht kinderen (waarbij gestreven worst naar een evenredige verdeling in jongens en meisjes). Zij worden telkens voor een periode van 1 jaar gekozen uit de groepen 5 t/m 8 d.m.v. verkiezingen. Als adviserend lid neemt een leerkracht zitting in de leerlingenraad.