Klachtenregeling

Ook op ons kindcentrum kunnen klachten voorkomen. We gaan ervan uit dat de ‘lichtere’ klachten zoveel mogelijk binnen de muren opgelost worden via de leerkracht of de directie. Voor klachten waar geen oplossing voor wordt gevonden, hebben wij een klachtenregeling opgesteld, wat op het kindcentrum ter inzage ligt.  

Volgens de klachtenregeling zullen ouders in de meeste gevallen met hun klacht eerst terechtkomen bij de contactpersoon van onze school: Marlies Bisschop. 

Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht niet mogelijk is, of als de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan een beroep gedaan worden op de eigen klachtencommissie van CKC Drenthe.  

 

Klachtencommissie CKC Drenthe 

t.a.v. de voorzitter 

Postbus 167 

9400 AD Assen 

klachtencommissie@ckcdrenthe.nl   

 

Naast de eigen klachtencommissie zijn er de volgende commissies: 

  1. De Commissie van beroep funderend onderwijs voor behandeling van klachten van werknemers tegen besluiten van hun werkgevers. 
  2. De Landelijke commissie voor geschillen WMS voor behandeling van medezeggenschapgeschillen  
  3. De Geschillencommissie passend onderwijs voor behandeling van geschillen betreffende het passend onderwijs.  

Meer informatie is te vinden op www.onderwijsgeschillen.nl