Kinderopvang in de buurt

In ons kindcentrum wordt de opvang verzorgd door Skidkinderopvang. Op hun website zijn hun uitgangspunten te lezen. 

Peuteropvang 

Op ons kindcentrum bieden wij opvang voor peuters vanaf ongeveer twee jaar op onze peuter-kleutergroep. Dit verzorgen wij met Skidkinderopvang. De peuters hebben een eigen groepsruimte en werken samen met de kleuters van ons kindcentrum. In deze groep krijgen 3-jarige peuters en 4-jarige kleuters twee ochtenden per week samen een activiteitenaanbod op maat. Dit aanbod wordt voorbereid en verzorgd door een leerkracht van CKC De Holtenhoek en twee pedagogisch medewerkers van Skidkinderopvang.  

Het samen spelen in één groep van 3- en 4-jarigen heeft vele voordelen. De peuters leren er dingen die ze nodig hebben op de basisschool. Ze leren bijvoorbeeld samen te spelen, te werken voor een korte tijd, vragen te stellen en te luisteren in de kring. Ook worden ze uitgedaagd en gestimuleerd om nieuwe dingen te leren. Alle ontwikkelingsgebieden komen aan bod. Bovendien leren ze alvast de kinderen van groep 1, de leerkrachten en het gebouw kennen. Dat geeft een vertrouwd gevoel. Door dit alles verloopt de overgang van de kinderopvang naar de basisschool veel soepeler. En de kleuters? Die leren en genieten van het helpen van de peuters en kunnen niet wachten tot het weer zover is.   

Naschoolse opvang 

Voor de naschoolse opvang werken wij eveneens samen met Skidkinderopvang. Op ons kindcentrum vindt de naschoolse opvang van 4 tot 8-jarigen plaats. De 8 tot 12-jarigen gaan onder begeleiding van een pedagogisch medewerker naar een eigen ruimte bij Toppunt. De naschoolse opvang op ons terrein maakt gebruik van een eigen ruimte en een ruimte in de school. De kinderen spelen op het schoolplein. Bij Toppunt wordt gebruik gemaakt van een eigen ruimte en de nabije sportfaciliteiten.  

In Vries zijn ook andere aanbieders van opvang. Zij halen de kinderen voor de naschoolse opvang op bij ons kindcentrum en nemen ze mee naar het kinderopvangcentrum.

Voor meer informatie:

Skidkinderopvang:

www.skidkinderopvang.nl

Villa Kakelbont

www.villa-kakelbont.net