Verlof aanvragen

Wanneer u een aanvraag verlof buiten de schoolvakanties wilt doen, doet u dit bij voorkeur via Social Schools. Uw aanvraag komt dan gelijktijdig bij de directie en de desbetreffende leerkracht(en) binnen.

Ook kunt u dit doen middels het invullen van het aanvraagformulier.  

Wanneer u twijfelt of u verlof op kunt nemen kunt u contact opnemen met de directeur van het kindcentrum (0646171975 of e.vandijk@ckcdrenthe.nl).