Verlof aanvragen

Wanneer u een aanvraag verlof buiten de schoolvakanties wilt doen, kunt u dit doen middels het invullen van het aanvraagformulier, te vinden onder downloads. Op dit formulier zijn de wettelijke kaders aangegeven. Wanneer u twijfelt of u verlof op kunt nemen kunt u contact opnemen met de directeur van het kindcentrum.