Verlof aanvragen

Wanneer u een aanvraag verlof buiten de schoolvakanties wilt doen, doet u dit bij voorkeur via Social Schools. Uw aanvrag komt dat gelijktijdig bij de directie en de desbtreffende leerkracht(en) binnen.

Ook kunt u dit doen middels het invullen van het aanvraagformulier.  

Wanneer u twijfelt of u verlof op kunt nemen kunt u contact opnemen met de directeur van het kindcentrum.